ΕΣΤΙΑ PORTAL

Η διαδικτυακή πύλη (portal) www.estiaportal.gr φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν καινοτόμο, εκπαιδευτικό και ενημερωτικό εργαλείο για τους ωφελούμενους της ΕΣΤΙΑΣ. Σκοπός της είναι να παρέχει καθημερινά υλικό (νέα, ανακοινώσεις, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, video κ.λ.π) και να είναι εύκολα προσβάσιμη στους ωφελούμενους μας και το οικογενειακό τους περιβάλλον. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο της συγκεκριμένης Διαδικτυακής πύλης απευθύνεται αποκλειστικά στους ωφελούμενους της ΕΣΤΙΑΣ.

Χαιρετισμός Δημάρχου Φιλοθέης – Ψυχικού
Πολιτική Απορρήτου Portal